Turinys / Nuorodos, literatūra

Literatūra

Eduardo Lasausko knyga Skrydžio principai
Bronius Merkys Orlaivių konstrukcijos
Lengvų lėktuvų projektavimas. Autoriiai Kižys, Kalinauskas
Aviacinė technika Lietuvoje
Lietuvos aviakonstruktorių darbai
lėktuvų konstravimo pagrindai - wings.lt
Piloto mėgėjo testai