Turinys / T-5. Aviacinė mechanika

Orlaivio konstrukcija, įpatumai, naudojimo ir priežiūros tvarka

Orlaivio priežiūros tvarka nurodoma orlaivio techninės priežiūros žurnale. Priklausomai nuo orlaivio konstrukcijos nurodomas mazgų priežiūros periodiškumas išvardinant pavadinimai ir nurodant papildomai aktualią informaciją apie mazgą. Techninės priežiūros reglamentai numato 50 , 100, 250, 600 valandų periodus arba metų periodiškumą metinis, 3 metų ir panašiai. Pavyzdys :

MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIO LY-LAR PILOTAVIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAS

Pavyzdiniame dokomente aprašoma bendros paskirtis, orlaivio savybės, charakteristikos. Aptariami VEIKSMAI AVARINIŲ SITUACIJŲ METU. Orlaivio eksplotacijos NAUDOJIMO PROCEDŪROS nurodo, kaip orlaivis turi būti išardomas surenkamas, konservuojamas ilgesnio stovėjimo sąlygoms, ar gabenant. Aprašoma eksploatacinės procedūros, pavyzdžiui "Patikrinimas prieš skrydį", nurodant veiksmų eiliškumą ir rezultatą kas turi būti atlikta, patikrinta.

Konstroktoriniai mazgai, įrankiai, prietaisai


pav 1. Slankmatis


pav 2. Sujungimo elementai, varžtai.


pav 3. Sujungimo elementai, veržlės.