English

Teisės ir taisyklės

VĮ „Oro navigacija“ priklauso visos licencijuojamo produkto intelektinės nuosavybės teisės, kurios yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių, komercinių paslapčių ir prekių ženklų įstatymų, taip pat kitų įstatymų ir tarptautinių sutarčių.

Sutikus su licencinės sutarties nuostatomis Licencijos gavėjui suteikiama neišimtinė, neperduodama, neperleidžiama ir nesublicencijuojama licencinė teisė naudoti licencijuojamą produktą Licencinėje sutartyje numatytomis sąlygomis t.y.:
1. Licencijos gavėjas turi teisę naudoti licencijuojamą produktą viename kompiuteryje.
2. Licencijos gavėjas turi teisę padaryti vieną licencijuojamo produkto kopiją tik išimtinai savo asmeniniam, ne komerciniam, naudojimui.
3. Licencijos gavėjas neturi teisės platinti, nuomoti, skolinti, parduoti ar sublicencijuoti licencijuojamo produkto.
4. Licencijos gavėjas neturi teisės daryti jokių licencijuojamo produkto ar jo turinio pakeitimų.
5. Licencijos gavėjas privalo užtikrinti, kad licencijuojamame produkte išliks visa informacija apie Licencijos davėjo autorines teises, taip pat bet kokie numeriai, grafiniai žymenys ar kodai, žymintys tokią informaciją.
6. Licencijos gavėjas privalo nedelsdamas informuoti Licencijos davėją, jeigu Licencijos gavėjui tapo žinoma arba jis įtaria, kad bet kuri trečioji šalis per Licencijos gavėją įgijo prieigą prie licencijuojamo produkto arba kad licencijuojamas produktas yra visiškai ar iš dalies neteisėtai naudojamas, arba yra pažeidžiamos Licencijos davėjui priklausančios intelektinės nuosavybės teisės.

Norėdamas naudotis produktu, Licencijos gavėjas turi patvirtinti, kad susipažino ir sutinka su pateikta Licencine sutartimi ir įsipareigoja laikytis Licencinėje sutartyje numatytų sąlygų.

Patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su pateikta sutartimi.